dna 163710 1280 Projecte
El coneixement dels mecanismes moleculars del càncer, les noves tecnologies de seqüenciació del DNA i l’expansió de noves teràpies dirigides a dianes especifiques són elements claus per desenvolupar una medicina personalitzada (MP) basada en la genòmica.

Els millors resultats obtinguts amb terapèutiques oncològiques personalitzades justifiquen la conveniència de desplegar estratègies que facilitin la translació del coneixement genòmic a la clínica. Tanmateix, aquesta transferència planteja reptes conceptuals i logístics.

Aquest projecte proposa el desenvolupament d’un model de MP genòmica en oncologia a Catalunya a partir d’uns projectes pilot que determinaran el valor de l’anàlisi genòmica en diversos moments de la malaltia oncològica (determinació de risc de càncer hereditari, resposta al tractament de primera línia i selecció de tractament en fases avançades).

 

laboratory 2815640 1920 Projecte