Circuit operatiu multidisciplinari

Establir un circuit operatiu multidisciplinari i multiinstitucional per a una medicina personalitzada genòmica en oncologia a Catalunya que permeti integrar la informació derivada de la seqüenciació d’exomes i la informació clínica per donar suport a la presa de decisions en l’atenció al malalt oncològic.

  • Validar els processos pre-analítics de les mostres tumorals en el resultat de les anàlisis genòmiques.
  • Avaluar i estandarditzar metodologies d’anàlisi genòmica integrada que proporcionin un valor afegit per a la interpretació de les alteracions genòmiques en el context clínic.
  • Desenvolupar una plataforma d’informació que integri les dades genòmiques i clíniques dels pacients amb possibles dianes terapèutiques per donar suport a la pressa de decisions en la clínica.

Anàlisi genòmica completa

Determinar el valor de l’anàlisi genòmica completa (seqüenciació d’exomes) en el maneig dels pacients oncològics en diferents contexts de l’activitat clínica i en diverses etapes del desenvolupament de la malaltia oncològica.

  • Determinar el risc de càncer hereditari en famílies amb sospita de tenir aquesta predisposició hereditària al càncer.
  • Definir el possible valor predictiu a la resposta als tractaments oncològics de primera línia.
  • Millorar la selecció d’opcions terapèutiques en fases avançades de la malaltia afavorint la implementació del tractament de precisió dels malalts oncològiques en programes de medicina personalitzada, incloent assajos clínics amb disseny innovador.

Acció formativa

Desenvolupar una acció formativa en medicina personalitzada genòmica en oncologia.