idibell 300x213 Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (Dr. Capellá)

L’equip de recerca dirigit pel Dr. Capellá es un grup multidisciplinar que treballa des de fa més de 20 anys en un entorn clínic (el Programa de Càncer Hereditari de l’Institut Català d’Oncologia), que ofereix assessorament genètic i proves moleculars en càncer hereditari. La recerca del grup se centra en la millora de l’assistència sanitària de pacients amb antecedents personals o familiars de càncer, o de pacients amb tumors testats molecularment per guiar decisions terapèutiques, en els quals s’han detectat mutacions responsables de síndromes de predisposició hereditària al càncer o variants de significat clínic desconegut en la línia germinal.

Les línies d’investigació del grup es centren en els següents objectius: (i) Millorar la identificació molecular del càncer hereditari; (ii) Personalitzar el risc de càncer en portadors de mutacions; iii) Identificar nous gens responsables de predisposició al càncer; iv) Millorar l’avaluació personalitzada del risc de càncer en pacients sense mutacions en gens de predisposició coneguts; v) Desenvolupar teràpies específiques en portadors de mutacions amb models preclínics personalitzats; vi) Analitzar el cost-efectivitat del diagnòstic molecular en càncer hereditari, i vii) Desenvolupar un nou marc bioètic per a estudis genètics en càncer hereditari. Dins el projecte MedPerCan el nostre objectiu és avaluar de manera prospectiva la viabilitat de la determinació rutinària d’exomes en famílies amb elevada sospita clínica de càncer de colon hereditari.

En aquest grup tambè hi participa el Dr. Ramon Salazar liderant la recerca clínica i traslacional en el cáncer colorrectal en el Institut Català d’Oncologia (ICO) – IDIBELL. Les seves línies de recerca més importants es centren en la identificació de marcadors pronòstics en malaltia localitzada així com biomarcadors predictius de resposta a inhibidors d’EGFR. Hem de destacar el seu lideratge acadèmic en el desenvolupament i validació de ColoPrint® (signatura genética de valor pronòstic) i d’una altra signatura d’expressió de mRNA d’activació transcripcional de les vies d’EGFR, així com la participació en la descripció de la nova classificació de consens del càncer colorrectal. En el projecte MedPerCan, l’objectiu principal del grup és la millora de la selecció de les opcions terapèutiques en CCR metastàsic esporàdic afavorint la implementació de la medicina de precisió en el context de programes específics de medicina personalitzada, incloent assajos clínics i estudis in vivo amb models PDX.

Membres

 • Gabriel Capellá (Cap de Grup, Investigador Principal)
 • Ramón Salazar (Oncòleg, Investigador Principal)
 • Laura Valle (Investigadora Principal)
 • Marta Pineda (Investigadora Principal)
 • Conxi Lázaro (Investigadora Principal)
 • Pau M. Muñoz (Bioinformàtic)
 • Isabel Quintana (Estudiant de doctorat)
 • Matilde Navarro (Oncòloga, Consell Genètic)
 • Núria Dueñas (Oncòloga)
 • Cristina Santos (Oncòloga)
 • Nuria Mulet (Oncòloga)