clinic idibaps 2 300x198 Hospital Clinic de Barcelona (Dr. E. Campo)

L´activitat de recerca de aquet grup es dirigeix a l´estudi del mecanismes molecular i genètics implicats en el  desenvolupament i progressió de les neoplàsies limfoides amb els objectius de transferir a la pràctica clínica els coneixements generats de forma que permetin millorar el diagnòstic i el pronòstic d’aquestes neoplàsies així com identificar dianes terapèutiques. L’objectiu del grup s’orienta a comprendre els mecanismes genètics, epigenètics i moleculars subjacents a la diversitat biològica d’aquests tumors i com poden influir en la diferent evolució clínica dels pacients. L’ús de tecnologies de seqüenciació de pròxima generació en mostres de càncer pot proporcionar tot un catàleg d’alteracions somàtiques (tant variants estructurals com mutacions) del genoma del tumor.

Membres

 • Dr. Elías Campo, Consultor Senior del Servei d’ Anatomia Patològica, Hospital Clínic;  Responsable de l’equip Patologia Molecular Oncològica i Cap del Grup Patologia molecular de neoplàsies linfoides en el IDIBAPS.
 • Dr. José Ignacio Martin-Subero, Cap del Grup Epigenòmica Biomédica, IDIBAPS.
 • Dra. Sílvia Beà, Investigador Postdoctoral,  membre del equip Patologia molecular oncológica, IDIBAPS.
 • Dr. Pedro Jares, Consultor Senior del Servei d’ Anatomia Patològica, Hospital Clìnic i membre del equip Patologia molecular oncológica, IDIBAPS.
 • Dra. Dolors Colomer, Consultor Senior, Servei d’Hematopatologia, Hospital Clínic i Cap del Grup Fisiopatologia i bases moleculars en hematología, IDIBAPS.
 • Dr. Santiago Demajo, Investigador Postdoctoral, Grup Patologia molecular de neoplàsies linfoides, IDIBAPS.
 • Dr. Renee Beekman, Investigador Postdoctoral, Grup Epigenòmica Biomédica, IDIBAPS.
 • Dr. Patricia Balsas, Investigador Postdoctoral, membre del equip Patologia molecular oncológica, IDIBAPS.
 • Nathalie Villahoz, Project Manager del equip Patologia molecular oncológica, IDIBAPS.
 • Clara Recasens,  Investigador predoctoral, Grup Fisiopatologia i bases moleculars en hematología, IDIBAPS.