El desenvolupament tecnològic que permet explorar les alteracions genòmiques globals del càncer constitueix una base sòlida per a la implementació progressiva d’una MP basada en les alteracions especifiques de l’evolució de la malaltia oncològica.

Estudis preliminars indiquen el benefici potencial de la MP en malats de càncer en termes de supervivència global i disminució dels efectes tòxics dels tractaments. El projecte permetrà estimar aquests beneficis en diverses etapes de la malaltia i establir els procediments per a la seva aplicació en la pràctica clínica rutinària. A nivell organitzatiu, es crearan  xarxes multidisciplinàries i multi-institucionals, amb tots els agents necessaris per a la implementació d’una MP genòmica en oncologia, incloent els aspectes relacionats amb la formació del personal. Des del punt de vista del pacient, s’esperen beneficis en termes de millores en la qualitat i esperança de vida, i en un futur l’extensió d’aquestes millores a tot el sistema de salut. Des del punt de vista econòmic, l’aplicació de la MP suposarà un estalvi real i quantificable pel sistema de salut.

 

dna 1811955 1280 1024x512 Interès social i científic de la proposta

 

Els diversos projectes pilot abordaran qüestions clíniques i científiques rellevants en les diverses etapes de la malaltia oncològica i aportaran nou coneixement d’interès científic. El projecte permetrà a més promoure la recerca translacional a Hospitals i Infraestructures de suport com el BSC i el CNAG-CRG.

Es desenvoluparan noves eines metodològiques per analitzar i interpretar les dades genòmiques en contexts clínics que faciliten la pressa de decisions en oncologia.

El projecte abordarà aspectes ètics i legals en la gestió de dades genòmiques que inclouran la validació de consentiments informats, mesures de protecció de dades i mecanismes de regulació per l’accés i explotació de les dades.

 

chemistry lab experiment 3005692 1280 300x225 Interès social i científic de la proposta

Es preveu també que el projecte impulsi la indústria biomèdica i tecnològica en el nostre país. Països com els Estats Units, Anglaterra i Xina estan invertint molt en aquest camp i han mobilitzat les seves principals empreses del sector per buscar solucions innovadores per molts dels reptes de la implantació de la MP, com són la interpretació de les dades i el maneig de Big Data. El sectors de les ciències de la vida i la salut i de les tecnologies d’informació de Catalunya compten amb nombroses empreses, grans i petites, per a les quals la implantació de la medicina personalitzada en el nostre sistema de salut pot representar una oportunitat de creixement.