cnag crg 300x213 Centre Nacional de Anàlisis Genòmica – Centre de Regulació Genòmica   (Dr. Ivo Gut)

El CNAG-CRG forma part d’una infrastructura científico tècnica singular en tecnologies òmiques, i compta amb els recursos i l’expertesa necessàries per a la seqüenciació i anàlisis genòmica a gran escala. Durant l’any 2017, el CNAG-CRG ha seqüenciat més de 8000 mestres, incloent prop de 1500 genomes i 1300 exomes humans.
La recerca del grup de Genòmica Biomèdica del CNAG-CRG, dirigit pel Dr Ivo Gut, se centra en l’anàlisi, la integració i la interpretació de dades genòmiques d’estudis biomèdics. El grup col.labora i analitza les dades de diversos projectes del Consorci Internacional del Genoma del Càncer, així com dels projectes europeus BLUEPRINT, RD-Connect, IBD-Character, B-CAST i BBMRI-LPC. Els grups dels Drs Ivo Gut i Sergi Beltrán han disenyat i construit la plataforma per a l’anàlisi i gestió de dades genòmiques i fenotípiques de pacients amb malalties rares, RD-Connect GPAP.

Membres

  • Ivo Gut, PhD
  • Marta Gut, PhD
  • Sergi Beltran, PhD
  • Raul Tonda, PhD