Bsc 300x213 Barcelona Supercomputing Center (David Torrents)

EL grup de Genòmica Computacional, dirigit pel Dr Torrents, Professor de Recerca ICREA al BSC, es centra en l’estudi de les bases genètiques de les malalties, a partir del desenvolupament i aplicació d’eines bioinformàtiques per l’anàlisi combinat de dades clíniques i òmiques (genòmica i transcriptómica). En concret, el grup esta interessat en la cerca i caracterització de marcadors genòmics associats a diverses malalties i amb un valor molecular i clínic, donant respostes que permeten entendre la fisiologia de les malalties, i generar protocols més precisos de diagnosi i tractament. Per altra banda, la plataforma computacional del Institut Nacional de Bioinformática, dirigida pel Dr. Josep Ll. Gelpí, centra el seu treball en el desenvolupament d’infraestructures computacionals de recerca des del BSC. El treball es centra en la generació i adaptació d’eines bioinformàtiques a l’entorn cloud i computació d’alt rendiment (HPC), la gestió de dades, especialment en grans projectes biomèdics i el suport i manteniment d’alts estàndards en la qualitat de software de recerca.
Durant els últims deu anys, aquests grups han participat i contribuït de manera important a diversos projectes internacionals de genòmica de càncer amb l’anàlisi de milers de genomes de diversos tipus de tumors i la identificació de les variacions (mutacions) somàtiques associades a la malaltia. Dins del consorci internacional per la genòmica del càncer (ICGC, www.icgc.org), aquests grups han realitzat l’anàlisi de genomes de CLL (ICGC-CLL), juntament amb la generació i aplicació de noves eines per la identificació de mutacions associades a càncer (SMUFIN). Recentment, han estat coordinant la participació del BSC en un del projectes més grans de genòmica del càncer, ICGC-PanCancer, que ha inclòs l’anàlisi genòmic de quasi tres mil genomes de més de 40 tipus diferents de tumors. Aquesta activitat ha establert una xarxa de col•laboració molt sòlida amb centres biomèdics i clínics d’arreu del mon i ha assegurat la participació en altres projectes que estan sorgint al voltant de l’anàlisi massiu de dades genòmiques en càncer en entorns de Medicina Personalitzada.

Membres

  • David Torrents, Professor de Recerca ICREA i coordinador del grup de Genòmica computacional.
  • Josep Lluis Gelpí, PhD. Coordinador del grup de suport/INB.
  • Romina Royo, Suport Científic i Tècnic. Coordinació.
  • Montse Puiggròs, Suport Científic i Tècnic.
  • Héctor Gracia, Suport Científic i Tècnic.