La investigació que porta a aquests resultats ha rebut finançament de la Generalitat de Catalunya.
generalitat Agraïments