connect 20333 1920 Inici
Hipòtesi de treball
address book 2152426 1920 Inici
Antecedents
network 3139214 1920 Inici
Descripció de la proposta

La Medicina Personalitzada a Catalunya-Cancer

Estudi pilot sobre l’impacte de l’anàlisi genòmica en la pressa de decisions en oncologia.
El coneixement dels mecanismes moleculars del càncer, les noves tecnologies de seqüenciació del DNA i l’expansió de noves teràpies dirigides a dianes especifiques són elements claus per desenvolupar una medicina personalitzada (MP) basada en la genòmica.
Llegir Més
Establir un circuit operatiu multidisciplinari i multiinstitucional per a una medicina personalitzada genòmica en oncologia a Catalunya. Determinar el valor de l’anàlisi genòmica completa (seqüenciació d’exomes) en el maneig dels pacients oncològics.
Llegir Més
La translació del coneixement genòmic a la pràctica clínica requereix el treball coordinat de diversos agents que inclouen grups clínics, grans infraestructures de seqüenciació i plataformes d’anàlisis i integració de les dades.
Llegir Més

SOCIS

clinic idibaps 2 Inici Grup Dr. E. Campo

L´activitat de recerca de aquet grup es dirigeix a l´estudi del mecanismes molecular i genètics implicats en el  desenvolupament i progressió de les neoplàsies limfoides amb els objectius de transferir a la pràctica clínica els coneixements generats de forma que permetin millorar el diagnòstic i el pronòstic d’aquestes neoplàsies així com identificar dianes terapèutiques.

clinic idibaps 2 Inici Grup Dr. A. López Guillermo

El grup clínic de limfomes de l’hospital Clínic desenvolupa la seva activitat de recerca en la investigació clínica de les diverses síndromes limfoproliferatives i la recerca translacional de factors biològics amb interès pronòstic i/o terapèutic.

idibell 300x213 Inici Grup Dr. Capella

La recerca del grup es centra en l’estudi del càncer gastrointestinal, en particular el càncer colorectal. Les línies principals d’investigació són el diagnòstic molecular, el desenvolupament de models in vivo i el desenvolupament terapèutic primerenc.

idibell 300x213 Inici Grup Dr. Esteller

Grup multidisciplinar enfocat en la caracterització histopatològica i epigenètica del càncer i la seva evolució, amb una capacitat de transferència a la pràctica clínica demostrada amb la recent implementació de la plataforma EPICUP en el diagnòstic de tumors d’origen desconegut.

Vhio 300x213 Inici Grup Dr. Tabernero

El grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins investiga el desenvolupament precoç de nous agents dirigits als receptors de membrana (família  dels EGFR i d'IGF-1R) i vies de senyalització de PI3K i ERK; la identificació de nous marcadors predictius de resposta a tractaments i marcadors de resistència primària i secundaria; Tambe estudia biomarcadors circulants (ADN circulant lliure).

Vhio 300x213 Inici Grup Dra. A. Vivancos

El Grup de Genòmica del Càncer actua com a plataforma pionera en la preselecció de pacients amb mutacions somàtiques candidats d’assaigs clínics Fase I amb teràpies dirigides. El grup ha posat en marxa l’Amplicon-Seq® i el Genome Analyzer IIx (Illumina®) per estudiar els genomes del càncer en assaigs clínics i en projectes de recerca i ha establert protocols per l’extracció d’ADN i l’amplificació del genomes lliures de biaix a partir de mostres de baixa cel·lularitat.

cnag crg 300x213 Inici
Grup Dr. Ivo Gut

La recerca del grup de Genòmica Biomèdica del CNAG-CRG se centra en l’anàlisi, la integració i la interpretació de dades genòmiques d’estudis biomèdics. El grup col.labora i analitza les dades de diversos projectes del Consorci Internacional del Genoma del Càncer, així com dels projectes europeus AirPROM, BLUEPRINT, RD-Connect, IBD-Character, B-CAST i BBMRI-LPC. Recentment a liderat un estudi de benchmarking internacional que posa en evidència les limitacions dels mètodes actuals per identificar les variants somàtiques.

Bsc 300x213 Inici
Grup David Torrents

La recerca realitzada es centra en la identificació i l’estudi de les bases genètiques de les malalties, a partir del desenvolupament i aplicació d’eines bioinformàtica per identificar les variants germinals associades a malalties comuns (GWAS), així com les variants somàtiques en càncer.

Publicacions